Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

MONG ĐỢI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
Tập trung giải pháp xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp ở Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành...
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp (DN).

Ô. Pham Anh Dũng - Q.Chủ tịch UBND Tp.Biên Hòa & Ô.Nguyễn Ngọc Tuấn
Nổi bật là các hoạt động thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các lĩnh vực: thuế, hải quan, tài chính, tín dụng, thị trường… Đặc biệt, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.


Trước thềm Đại hội, với tư cách là chủ tịch sáng lập công ty, là P.Chủ tịch Hội Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai, đại diện các doanh nghiệp Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, bản thân tôi thực sự kỳ vọng rất lớn về việc Đại hội sẽ đề ra và quyết nghị những mục tiêu và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tiếp theo và dài hạn, trong đó có các vấn đề về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Ô.Nguyễn Ngọc Tuấn góp ý dự thảo  Văn kiện Đại hội Đảng

Kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp toàn diện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nhận định và xem giới dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước là động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế địa phương.

Chỉ đạo và có các giải pháp hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong công tác quản trị doanh nghiệp và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh…; các giải pháp về xúc tiến dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, tài chính… ; nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn của khu vực và thế giới trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Ông Vũ Anh Tuấn - P.Vụ trưởng Vụ Dân vận TW
Đặc biệt, vấn đề mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang quan tâm, đó là hạ tầng cơ sở để phát triển sản xuất kinh doanh.
Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng rất mong đợi, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục có giải pháp thiết thực và đồng bộ, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay trong tình hình mới. 


BLĐĐN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét