Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

THUẾ KẾ TOÁN và DOANH NGHIỆP

THUẾ KẾ TOÁN CŨNG CẦN QUẢN TRỊ RỦI RO
Người thật, mua thật nhưng nhận hóa đơn GTGT không có giá trị. Tại sao vậy?

Chào Bạn, liên quan hóa đơn, thuế nhằm giảm thiểu chi phí vô hình bởi bị phạt hay mất thời gian lãng vô lý, vô tình khi mua hàng hóa liên quan hóa đơn chứng từ. Giả dụ doanh nghiệp chúng ta mua hàng hóa hay nguyên vật liệu thực tế, có mua thật, có hợp đồng, hóa đơn GTGT, phiếu nhập/xuất..trả tiền hàng chuyển khoản qua ngân hàng theo qui định..., tuy nhiên nếu nhà cung cấp, doanh nghiệp bán hàng đang trong tình trạng ngưng không được quyền sử dụng hóa đơn ( bởi cơ quan thuế chế tài doanh nghiệp đã vi phạm luật thuế trước đó) nhưng nay người bán hàng vẫn xuất hóa đơn...cũng ảnh hưởng chính người mua hàng ngay thật như chúng ta.


Về phia doanh nghiệp mua hàng thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nêu trên không được khấu trừ thuế và rất mất thời gian đến cơ quan thuế để đối chiếu, giải trình...

Về phần doanh nghiệp bán hàng hóa đơn đầu ra không có giá trị sử dụng, đã bị thông báo và đăng tải trên hệ thống thông tin Tổng Cục Thuế nhưng doanh nghiệp vẫn viết hóa đơn sẽ vi phạm luật quản lý thuế, vi phạm hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp sẽ phải bị phạt lên đến 35 triệu đồng theo qui định(H) Thế nên, nếu ghi vấn, chúng ta nên yêu cầu bộ phận kế toán hoặc bộ phận chuyên môn hoặc dịch vụ báo cáo thuế kế toan viên sẽ giúp bạn kiểm tra về tình hình doanh nghiệp bán hàng tại thời điểm mà họ phát hành hóa đơn để tránh rủi ro liên lụy về phần mình

www.ThueKetoan.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét